Dokumenty na stiahnutie

Celé znenie obchodných podmienok vo formáte PDF

Document
Obchodné podmienky (136.29 KB)

 

Celé znenie dodacích podmienok vo formáte PDF

Document
Dodacie podmienky (111.35 KB)

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa vo formáte PDF

 

Reklamačný protokol vo formáte PDF

Document

 

Potvrdenie o montáži vo formáte PDF

Document

 

Potvrdenie o demontáži vo formáte PDF

Document

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku vo formáte PDF

 

Možnosti mimosúdneho riešenie spotrebiteľských sporov vo formáte PDF